Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten.

Hoewel praktijk Sterk, met je energie (hierna: praktijk Sterk) haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan ze niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Praktijk Sterk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden betreffende de informatie op deze website.

De beschreven informatie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. U dient dan ook niet uw medicatie, therapie of artsenbezoeken te staken, zonder overleg met uw behandelend arts, therapeut of specialist.

Praktijk Sterk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

Praktijk Sterk behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van praktijk Sterk.

Praktijk Sterk garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Praktijk Sterk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Praktijk Sterk kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

2021 praktijk Sterk, met je energie.