Succesverhaal Rene: Herstel astmapatiënt corona

Succesverhaal René: herstel astmapatiënt na een coronabesmetting

René nam contact met mij op. Hij is astmapatiënt en vermoed dat hij corona heeft gehad in maart 2020, toen COVID-19 ook de weg naar Nederland had gevonden.